AGH Akademia Górniczo - Hutnicza
Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

  Aktualności:

   Wnioski o nagrodę Ministra właściwego ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej należy składać w Sekretariacie Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa do 8 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00 (pok. 906, IX piętro, B5).

  • W dniu 15 lutego 2024 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona doktorska - mgr inż. Oleksandr Cherniushok. Szczegóły
  • W dniu 26 lutego 2024 r. o godz. 9:00 odbędzie się publiczna obrona doktorska - mgr inż. Grzegorz Dajczer. Szczegóły
  • Zaproszenie na seminarium przed habilitacją 26 lutego 2024 r. o godz. 11:00 - dr inż. Bartosz Sułkowski
  • W dniu 27 lutego 2024 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona doktorska - mgr inż. Monika Słowik. Szczegóły