AGH Akademia Górniczo - Hutnicza
Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

    Szanowni Państwo,
    Rada Doskonałości Naukowej opublikowała poradnik dotyczący nadawania stopnia doktora habilitowanego. Na blisko 100 stronach kompleksowo omówione zostały zagadnienia związane z postępowaniami, które wszczynane są od 1 października 2019 r.

    Poradnik-habilitacja