AGH Akademia Górniczo - Hutnicza
Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

    Seminaria

  • dr Oleksandr Kryshtal, 25.01.2021 o godz. 10:00
    "Topnienie, krystalizacja i procesy relaksacji w układach nanometrycznych warstw"

  • dr inż. Zbigniew Szklarz, 15.02 godz. 10:00
    "Oddziaływanie przemian mikrostrukturalnych na aktywność korozyjną wybranych stopów metali"